BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY W WIELKIE WSI

BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY W WIELKIE WSI

Projekt koncepcyjny

Projekt przedstawia koncepcję dwukondygnacyjnego budynku, który oprócz pełnienia funkcji siedziby OSP ma być także miejscem spotkań mieszkańców wsi i lokalizacją dla imprez kulturalnych i okolicznościowych. Projekt obejmuje również propozycję zagospodarowania działki, w tym mały plac przed budynkiem, który również może posłużyć do organizacji spotkań czy wydarzeń.

Frontowa elewacja budynku z wejściem głównym otwiera się w stronę ul. Szkolnej. Budynek ustawiono równolegle do linii zabudowy zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, dzięki czemu powstaje możliwość utworzenia małego placu z zielenią i ławkami przed wejściem. W przypadku zakładanej w przyszłości rozbudowy drogi nr 94 proponowane zagospodarowanie działki gwarantuje właściwe usytuowanie inwestycji.

Założenia ogólne:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zawiera szczegółowe wytyczne do projektowania budynków. Zaleca się m.in. horyzontalny kształt bryły i prostokątny rzut poziomy. Dopuszcza się jednak odstępstwa w przypadku projektowania budynków usługowych usytuowanych w pobliżu drogi nr 94. Proponowany projekt charakteryzuje się nowoczesnym wyrazem plastycznym przy jednoczesnym wykorzystaniu elementów tradycyjnych. Przykładowo cokół nie jest zwykłym pasem przy linii gruntu, lecz miejscami sięga nawet drugiej kondygnacji, a wykończony zostanie kamieniem w nawiązaniu do tradycji kamiennych ścian.

Projekt przewiduje przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach: platformę do wjazdu na pierwsze piętro, odpowiednio przystosowane WC i właściwą szerokość przejść.

Schematy:
a. Sam projektowany budynek ma płaski dach, jednak na elewacji frontowej pojawia się motyw „domów” imitujący dwuspadowe dachy okolicznej zabudowy mieszkalnej. Motyw ten jest kontynuowany na elewacji bocznej. Wykonanie ze szkła strukturalnego, którego podziały są mało widoczne, spowoduje odbijanie się w elewacji otoczenia budynku, co pozwoli na lepsze wtopienie się obiektu w najbliższą okolicę. Po zmroku oświetlenie wewnątrz podkreśli kształt „domów” na elewacji.

b. funkcja. Projekt zgodnie z założeniami konkursu obejmuje stworzenie dwóch niezależnych części: dla strażaków (na parterze) oraz część wielofunkcyjną (na parterze oraz na piętrze +1). Część dla strażaków obejmuje garaż dla dwóch samochodów pożarniczych z miejscem do suszenia węży, odzieży i przechowywania sprzętu, zaplecze sanitarne z szatnią oraz pomieszczenie biurowe. Część wielofunkcyjna to: sale dla seniorów i zespołu Wielkowsianki wraz z zapleczem sanitarnym na parterze, a na piętrze +1 sala wielofunkcyjna z zapleczem cateringowym a świetlica dla młodzieży wraz z zapleczem sanitarnym.

c. ruch samochodowy – ruch pieszy. Wyjazd dla OSP przewidziany został w elewacji bocznej. Parking usytuowano za budynkiem, dzięki czemu samochody nie będą zasłaniać elewacji frontowej i powstanie miejsce na nieduży plac z zielenią. Ilość miejsc parkingowych zaplanowano zgodnie ze wskaźnikiem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku organizacji większych imprez można wyznaczyć dodatkowe miejsca parkingowe z boku budynku.