Kontakt

Biuro

biuro@eurekaarchitekci.info

+48 604 276 954

Eureka Media Architekci
skr. poczt. 25
05-410 Józefów 3

Uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Eureka Media Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, adres do korespondencji skr. poczt. 25, 05-410 Józefów tel. 604 276 954 , adres e-mail: biuro@eurekaarchitekci.info.
2. Celem zbierania danych jest zawarcie i realizacja zawartych umów.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umów. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie i wykonanie umowy.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa oraz zaufane podmioty będące zleceniobiorcami Eureka Media Sp. z o.o. w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt: biuro@eurekaarchitekci.info.

UWAGA:

Podane adresy poczty elektronicznej i numery telefonów mogą być wykorzystywane wyłącznie w sprawach dotyczących działalności firmy Eureka Media Architekci.
Prosimy nie dzwonić do nas z ofertami i nie przesyłać na nasze adresy żadnych ofert, reklam i tym podobnych treści.
Podane numery telefonów i adresy e-mail nie są udostępnione publicznie w rozumieniu Art. 25, ust. 2, pkt 2 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z dnia 29 sierpnia 1997 r.).
Nie wyrażamy zgody na przetwarzanie naszych danych osobowych.