Projekty

Plac Małachowskiego

Plac Małachowskiego

Projekt ma na celu ożywienie placu poprzez umożliwienie realizacji w jego obrębie nowych aktywności.

Projektowane podesty pełne mogą stanowić siedziska, a w przypadku wystaw, instalacji i innych działań artystycznych w plenerze mogą się zmienić w miejsca prezentacji dzieł. W przypadku koncertów te same podesty mogą stanowić scenę dla muzyków lub tancerzy. Zlokalizowanie większej liczby podestów przed wejściem do Galerii Zachęty umożliwi tej instytucji i artystom z nią współpracującym, a także studentom pobliskiej ASP prezentację swoich prac w przestrzeni publicznej, w bezpośrednim sąsiedztwie jednej z najbardziej prestiżowych krajowych galerii sztuki współczesnej.

Podest zlokalizowany wzdłuż południowej ściany budynku Zachęty będzie natomiast miejscem przeznaczonym bardziej dla muzyków i tancerzy, dla których "widownię" stworzą kolejne podesty, zlokalizowane nieco dalej na południe, na wprost podestu-sceny. Wspomniane elementy wydłużonych "podestów-widowni" mogą stanowić także widownię dla planowanego w obrębie placu kina plenerowego. Możliwe będzie wyświetlanie filmów na południowej ścianie Zachęty.
Kolejną z planowanych aktywności są tradycyjnie odbywające się w kościele koncerty organowe, których transmisja przewidywana jest również na zewnątrz kościoła.

Projektowane zielone podesty umożliwiają organizację pikników oraz relaks na trawie czy organizację gier plenerowych.

Stworzone place – przed Muzeum Etnograficznym oraz przed wejściem do zagłębienia umożliwią organizację kiermaszy świątecznych, które najczęściej związane są z działalnością właśnie Muzeum. Na tej przestrzeni możliwa będzie także organizacja kiermaszy podręczników w związku z lokalizacją w sąsiedztwie placu licznych księgarni.

Warte podkreślenia jest istnienie wielofunkcyjnej sali pod kościołem, która wykorzystywana jest zarówno przez uniwersytet trzeciego wieku przy kościele ewangelicko-augsburskim jak i przez studentów ASP do prezentacji prac dyplomowych.

Projekt przewiduje zlokalizowanie nowych kubatur wzdłuż przedłużenia ul. Mazowieckiej, a za nimi obnożonego placu. Na kubatury składają się: kawiarnia z zapleczem, toaleta publiczna, obiekt techniczny, w którym zlokalizowane zostaną instalacje przeniesione z terenu placu oraz zlokalizowana najbliżej Galerii Zachęta informacja turystyczna.

Obniżenie fragmentu placu stanowi wydzielenie części przestrzeni publicznej o spokojnym charakterze. Obrzeża obniżonej posadzki ukształtowane w formie stopni stanowią dodatkowo siedziska oraz umożliwiają obserwowanie wydarzeń rozgrywających się na scenie postawionej między dwoma drzewami.